نوع گزارش

بخش عمده گزارش‌های گروه تحقیقات بین‌المللی بیزریپورت، شامل گزارش‌هایی است که تحت عنوان گزارش‌های مواد و محصولات پتروشیمی، محصولات نفتی و گاز طبیعی گردآوری شده است. این گزارش‌ها و نشریات که به صورت ادو‌اری (هفتگی، دوهفتگی، ماهانه و سالانه غیره ) توسط مؤسسات تحقیقاتی کاربردی سراسر دنیا تدوین و به‌روزرسانی می‌شود، در عناوین مختلفی قابل دسترسی هستند:

آخرین گزارش ها